:::PAUTAN:::

Photobucket

:::HADITH BUAT PANDUAN:::

Saturday, March 29, 2008

Sesungguhnya Islam merupakan agama yang kekal. Ia datang membawa hukum yang tertingi yang menjunjung tinggi martabat manusia tanpa memandang kepada agama, kepercayaan, warna kulit dan bahasa. Allah S.W.T telah melantik manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk menyuruh kepada ma’ruf dan melarang dari kemungkaran. Sebagai khalifah juga, umat Islam bertanggungjawab untuk menyatupadukan manusia. Perpaduan yang sebenarnya ialah perpaduan yang boleh mencantumkan seluruh bangsa dan suku yang kecil ke dalam kesatuan yang lebih besar yang dapat menjaminkan kesaksamaan dan keadilan. Perpaduan ini hanya dapat dicapai jika titik perbezaan dan perpecahan di antara Muslim dan non-Muslim disatukan di bawah satu ikatan (A120789).

0 comments: