:::PAUTAN:::

Photobucket

:::HADITH BUAT PANDUAN:::

Saturday, March 1, 2008

Tanggungjawab Berdakwah


LUQMAN HAKEEM (A 120758)

Sesungguhnya ibadat berdakwah itu merupakan tanggungjawab setiap manusia yang berpegang dengan kalimah la ila ha illa allah, dan siapa yang mengucap kalimah agong tersebut maka mereka adalah bersaudara iaitu terdapat ukhwah islamiyyah di dalam diri masing-masing, oleh itu tanggungjawab untuk mengislamkan seluruh umat manusia terletak diatas bahu-bahu orang islam yang baligh dan berakal, kewajipan ini tidak terkecuali samada dari golongan ulama atau golongan awam, walaubagaimanapun ketentuan untuk membuat huraian tentang isi dakwah, segala hukum-hukum yang berkaitan dengannya adalah terletak kepada para ulama memandangkan keluasan ilmu mereka. Firman Allah:
"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'aruf dan mencegah dari yang munkar dan merekalah orang-orang yang beruntung" (al-Imran : 104)

Berkhidmat kerana ALLAH Untuk Negara.....salam ukhwah..

0 comments: