:::PAUTAN:::

Photobucket

:::HADITH BUAT PANDUAN:::

Wednesday, February 20, 2008

Fer ( A119091 )

CIRI - CIR PENDAKWAH BESERTA DALIL

1. Beriman kepada Allah s.w.t.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar. ( Al - Hujurat : ayat 15 ).

2. Memahami agama Islam dengan baik.

(apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. ( Az - Zumar : ayat 9 ).

3. Berhikmah dan bijaksana.

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. ( An - Nahl : ayat 125 )

4. Tawadduk dan Merendah diri.

" sesungguhnya orang yang paling aku sayangi diantara kamu ialah orang yang paling baik akhlaknya antara kamu, rendah diri, orang2 yang boleh memesrakan diri dan boleh di mesrai. dan sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kamu ialah orang yang suka mengadu domba, memecah belahkan antara orang yang berkasih sayang, yang sentiasa mencari - cari keaiban orang yang bersih ( tidak berdosa )" ( Sabda Rasulullah s.a.w : Hadis riwayat At - Tabrani ).

5. Mempermudahkan bukan menyusahkan.

" Berjalanlah mengikut perjalanan orang yang paling lemah diantara kamu" ( sabda Rasulullah s.a.w )

6. Sabar.

Maka Bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul Telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan (azab) bagi mereka. pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka (merasa) seolah-olah tidak tinggal (di dunia) melainkan sesaat pada siang hari. (Inilah) suatu pelajaran yang cukup, Maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. ( Al - Ahqhaf : ayat 35 )

7. Ikhlas.

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus[1595], dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus. ( Al - Bayyinah : ayat 5 ).

8. Berani.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk syurga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. ( Al - Baqarah : ayat 214 )

Sekian, Wallahu a'lam.......


0 comments: