:::PAUTAN:::

Photobucket

:::HADITH BUAT PANDUAN:::

Friday, February 29, 2008

abu khuzaifah

DEFINASI AL-HIKMAH
Syeikh al-Qahthani telah menyimpulkan al-hikmah dengan katanya: setelah merenung dan menkaji, kita dapati bahawa takrif yang syumul yang mengabungkan dan mencantumkan pelbagai pandangan dalam mendefinasikan al-hikmah ialah “Membetuli atau menepati dalam perkataan dan perbuatan, dan perbuatan dan meletakkan setiap sesuatu pada tempatnya.[1]

Asas-Asas al-hikmat
Definasi bahasa dan istilah mempunyai hubungkait yang rapat, dimana kedua-dua aspek definasi tersebut menjadikan ilmu yang berguna, amal soleh yang dilakukan dengan “al-ihkam” dan “al-itqan’ (perihal melakukan sesuatu dengan tekun, cemerlang dan berkualiti) sebagai asas daripada asas-asas hikmah. Justeru al-hikmah terdiri atas asas ilmu pengetahuan,kebetulan (kesahihan), al-man (المنع) dan amal baik[2]

PELAKSANAAN AL-HIKMAH
Hikmah itu dilakukan dalam pelbagai bentuk dan gaya. Ada dengan cara lembut dan ada dengan cara kekerasan. Ali al-Murshid menjelaskan bahawa hikmah tidaklah selamanya mengandungi pengertian lembut, rahmah, kasih sayang biasa, perkataan yang dianggap baik dan tenang. Ia juga bererti lembut dan kuat, kasih saying dan perang. Memiliki pelbagai kekuatan yang boleh mempengaruhi sasaran juga termasuk ke dalam hikmah.
Namun hikmah itu bermula dengan lembut, kerana lembut lebih selesa, lebih damai dan lebih membawa ketenangan. Arahan allah kepada nabi Musa dan Harun supaya berdakwah kepada Firaun yang keras dan zalim dengan cara lembut seperti mana yang terdapat dalam surah al-Taha[3]


BEBERAPA ASPEK HIKMAH DALAM DAKWAH
Hikmah dalam ertikata dan pengertian yang luas boleh ditinjau dari beberapa segi dalam dakwah islamiah.aspek-aspek tersebut sangat wajar ditinjau dari sudut hikmah kerana terdapat kewajaran yang menjustifikasikan tindakan-tindakan tersebut. Walaupun aspek hikmah di situ masih dalam lingkungan hikmah yang masih boleh diperakuan. Aspek-aspek tersebut antaranya ialah :

· Hikmah dalam konteks penentuan marhalah dakwah dan matlamat-matlamat marhaliyyah dakwah[4]
Peringkat dakwah selalu dibahagikan kepada tiga peringkatatau marhalah iaitu peringkat pemgenalan pembentukan dan pelaksanaan.

· Hikmah dalam konteks pelaksanaan islam
Pelaksanaan islam sebagai satu sistem hidup “the way of life” adalah suatu matlamat agung dakwah islamiah, namun persoalannya ialah bagaimana mungkin pelaksanaan islam secara syumul adalah tuntutan syarak yang tidak dapat diragukan lagi,namun masalah-masalah yang akan timbul juga banyak. Justeru, hikmah dalam melaksanakan sistem hidup islam amat penting untuk diletakkan sebagai sebahagian daripada agenda pendakwah harakah islamiah dan jamaah islamiah seluruhnya.

· Hikmat dalam konteks awlawiyyat al-amal al-islami
Dalam konteks gerakan islam kefahaman tentang fiqh al-awlawiyyah mempunyai peranan yang amat besar dalam menentukan proses penyebaran islam. Rasullah s.a.w pada permulaaan dakwahnya lebih mementingkan pembinaan ilmu dan kekuatan akidah di kalangan para sahabat tanpa tergesa-gesa hendak menhancurkan berhala disekeliling kaabah pada ketika itu. Usaha-usaha kearah pendaulatan islam di Malaysia seharusnya dilihat secara menyeluruh dan mengikut keutamaan. Perkara ini harus dipandang secara menyeluruh dan mengikut keutamaan.[5]

Kompenan agama

· Hikmah dalam konteks al-amal al-siyasi dan pembentukan Negara islam
Dalam rangka meninjau hikmah dalam aspek al-amal al-siyasi kita harus meninjau sudut-sudut ini dan menumpukan perhatian yang serius dalam memantapkannya antaranya ialah pertama asas-asas dan matlamat politik islam serta Iltizam dan prinsip besar tanpa mempedulikan perkara remeh temeh.ketiga mempamerkan kecintaan kepada islam dan bukan mencari musuh dengan mana-mana pihak, walaupun musuh politik. Disamping bekerjasaama dalam soal-soal yang disepakati dan bertolenransi dalam perkara khilaf

· Hikmah dalam konteks komunikasi dakwah
Seorang pendakwah diwajib menyampaikan nasihat-nasihat dalam bentuk mauizah hasanah dan sekaligus membentuk kemungkinan membentuk terjadinya penukaran fikiran (mujadalah) iaitu satu bentuk komunikasi berdakwah. Pendakwah mestilah mengunakan metod hikmah dalam komunikasi tersebut. Lebih luas lagi, aspek pengertian hikmah dalam komunikasi meliputi aspek sosiologi, psikologi dan empati (meletakan diri dalam suasana sasaran) dari komunikasinya, kerana semua aspek tersebut memain peranan yang sangat besar pada manusia tersebut menentukan pilihan terhadap ransangan-rangsangan yang mempengaruhi dirinya.

0 comments: